Answer Key

Raj sangitkar banta hai, Amit Raj ko sangitkar banata hai = Raj becomes a singer / Amit makes Raj a singer
batti jalti hai, Amit batti ko jalata hai = The candle burns / Amit lights the candle
gaDi chalti hai, Radha gaDi ko chalati hai = The car runs / Radha drives the car
Sudha seekhti hai, Anita Sudha ko seekhati hai = Sudha learns / Anita teaches Sudha
Kunal paDhta hai, Raj Kunal ko paDhata hai = Kunal studies / Raj teaches Kunal
Supriya dekhti hai, Namit Supriya ko dikhata hai = Supriya sees / Namit shows Supriya
Ramesh sunta hai, Sita Ramesh ko sunati hai = Ramesh listens / Sita narrates to Ramesh
bachcha khata hai, ma bachche ko khilati hai = The child eats / The mother feeds the child
bachchi piti hai, bachchi ko ma pilati hai = The child drinks / The mother helps the child drink
Radha soti hai, Radha ko pita sulata hai = Radha sleeps / The father helps Radha sleep
aap haste hai, aap ko kaun hasata hai? = You laugh / Who makes you laugh?
Nisha samajhti hai, Sarita Nisha ko samajhati hai = Nisha understands / Sarita explains to Nisha
paudha ugta hai, Raj paudhe ko ugata hai = The plant grows / Raj grows the plant
Rajiv darta hai, Radhika Rajiv ko darati hai = Rajiv is afraid / Radhika scares Rajiv
chawal pakta hai, Sumit chawal ko pakata hai = The rice cooks / Sumit cooks rice
Anil patr likhta hai, Vidya Anil se patr likhati hai = Anil writes a letter / Vidya makes Anil write a letter
Madhuri kaam karti hai, Sushila Madhuri se kaam karati hai = Madhuri works / Sushila gets work done by Madhuri
Sita type karti hai, Priya Sita se type karati hai = Sita types / Priya gets Sita to type
mez hilti hai, Radha mez ko hilati hai = The table moves / Radha moves the table
pankha ghoomta hai, bijli pankhe ko ghumati hai = The fan revolves / Electricity moves the fan
gana bajta hai, Suraj gana bajata hai = The song plays / Suraj plays the song

QUESTIONS?

Message Us Below

OUR STUDENTS LOVE THis!

Get the Top 5 Hindi Romantic Phrases & Charm your Partner